Infiniti Medical AB
Besöks-/Leveransadress:
Enhagsvägen 9, 187 40 TÄBY
Postadress: Box 3145, 183 03 TÄBY

Org nr: 556389-3675
Telefon: 08-792 12 40
Fax: 08-792 51 15
E-post: info@infiniti.se

Irma TruPoint blodgasanalysator.

Irma TruPoint blodgasanalysator.

Irmatruepoint_logo_150.jpg

Irma TruPoint

Noggranna resultat där Du befinner Dig och när Du behöver dem IRMA TruPoint® anger standar för testning av blodgas, elektrolyter och annan kemi direkt vid patientbädden – den sanna patientnära analysatorn! Detta kraftfulla, kompletta system kan lätt transporteras då analysatorn har ett inbyggt handtag och kan användas med batteridrift (AC-adapter finns också till analysatorn).

IRMA blodgasanalysator (Immediate Response Mobile Analysis) är ett litet portabelt microprocessorbaserat analysinstrument med inbyggd skrivare som totalt väger 2 kg. IRMA systemet består av IRMA blodgasanalysator, 2 st batterier och battriladdare samt olika engångskassetter där önskade analyser utförs snabbt under enkelt handhavande. IRMA analysatorn kan enkelt kopplas samman med en persondator för överföring av data till patientadministrativa system. IRMA blodgasanalysator fungerar helt utan rörliga delar och är batteridriven med återuppladdningsbara batterier. (Batterierna laddas i en fristående batteriladdare).

Analysmetoden bygger på konventionell elektrokemisk metodik. På analyskassetterna, som är av storlek som ett kreditkort, finns sensorer för olika analyser och en uppsamlingskammare. Kassetterna förvaras i rumstemperatur och varje kassett kalibreras automatiskt före analysen, varför exaktheten i analysresultatet är mycket hög.

 

Analysen utförs enkelt genom att 0,2-3 ml blod injiceras i analyskassetten eller vid kapillärprovtagning 0,125 ml.

Analysresultaten visas på skärmen inom minuter. Proceduren att medicinskt ansvarig personal tar blod från patienten är identisk med annan typ av blodgasanalys. Genom en Luer-Loc® fattning som låser fast sprutan, blir analyskassetten och sprutan ett slutet system som förhindrar läckage och potentiell kontamination av blod. Inget blod hanteras utanför den lilla kassetten.

IRMA analysenhet lagrar automatiskt de senaste 125 blodanalyserna och de 288 senaste kvalitetskontrollerna. Om man önskar lagra data, finns en Windowsbaserad programvara för detta, IDMS.

IRMA är en liten och lätt enhet, lätt att förflytta mellan patientrum eller att ta med sig hem till patienter som befinner sig i hemmet. Inga rörliga delar, förutom skrivare, vilket är positivt för en mobil enhet. IRMA är mycket användarvänlig. Det finns möjlighet att programmera in användarkoder för att begränsa användandet till behörig personal.


NYHET


Nu finns även en kreatininkassett till IRMA TruPointsystemet.